İnsan Kaynakları Politikası

Faaliyet alanında bilinen ve saygın bir şirket olan BİTES, yetkin ve kurumsal değerlerine bağlı İnsan Kaynağı yapısını oluşturma ve geliştirme politikasına sahiptir.Bu kurumsal politika kapsamında BİTES İnsan Kaynakları da, kurumsal hedeflerle örtüşen kişisel hedeflere sahip, insana saygılı, yasa ve kuralara uyan, temel iş ve meslek etiğine bağlı, yetkin iş gücünün oluşturulması ile BİTES faaliyetlerinde fark edilir bir etkinlik ve verim seviyesine ulaşabilmeye katkı sağlamayi vazife edinmiştir.

BİTES çalışanı, şirketin en değerli kaynağıdır. Bu bilinçle, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı İnsan Kaynağı yönetiminin sürekli geliştirilerek sürdürülebilmesi için;

  • Şirket ihtiyacı olan işgücünün sürekli var olmasını sağlayacak , işe alma sürecinde yararlanılacak, yetkin adayları kapsayan veri tabanının oluşturulması ve sürekli güncel tutulması,
  • Yetkin, yaratıcı, yenilikçi (innovative) ve motive olmuş iş gücünün sürdürülebilirliğinin sağlanması,
  • İşe alma, ücret belirleme, performans ölçme, yetenek ve kariyer geliştirme faaliyetlerini destekleyecek İnsan Kaynakları alt yapısının geliştirmesi,
  • Tercih edilen bir şirket olabilmek için, şartlara göre en uygun ücret ve hakların sağlanması,
  • Şirket içinde yaratıcı ve yenilikçi bir çalışma ve iletişim ortamını geliştirecek şekilde, öneriye açık İnsan Kaynakları ilişkili süreçlerinin oluşturularak yönetilmesi,
  • İşveren, yöneten ve işgören arasında açık ve yakın ileşitim ortamının tesis edilmesi,
  • İşin gerektirdiği, oryantasyon, teknik ve planlı eğitimlerin yanısıra, kişisel gelişimi de sağlayacak eğitim fırsatını oluşturarak, ömür boyu öğrenmeyi desteklemesi,
  • Etkin bir iş sağlığı ve güvenliğine sahip çalışma ortamı oluşturulmasına İnsan Kaynakları katkısının sağlanması, görevleri yerine getirilir.