BITES SAVUNMA VE HAVACILIK

Piri Reis Üniversitesi için geliştirdiğimiz METPROM (Modular Enhanced Training Programme for European Maritime Security Personnel – AB Liman Güvenlik Personeli Eğitim Programı) Projesini başarılı bir şekilde tamamlayarak teslimini gerçekleştirdik.
Bahse konu proje kapsamında; Piri Reis Üniversitesi tarafından yürütülmekte olan METPROM AB Projesi’nin özgün web sitesinin dizayn edilerek proje ekibi tarafından geliştirilen eğitimlerin modüler kurslar şeklinde e-learning amaçlarına uygun olarak interaktif eğitim programlarına dönüştürülmesi, bununla ilgili altyapının hazırlanması, yönetilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesini sağlayacak bilgisayar tabanlı eğitim yazılımının (e-öğrenme) kurulmasıdır.
METPROM Projesinin ana amacı, deniz Limanlarında görev alacak güvenlik personeline güvenlik eğitimi verilmesi ve bu eğitimde simülasyon tabanlı modüllerle hali hazırda geliştirilmiş olan yeniliğin transfer edilmesi, bu şekilde, dünya ticaretinin %90 dan fazlasının gerçekleştiği limanlarda gemi trafiğinin yoğunluğu nedeniyle giderek daha karmaşıklaşan operasyonlardan doğan güvenlik açıklarının giderilmeye çalışılmasıdır.

METPROM BITES

Share this post