BITES SAVUNMA VE HAVACILIK

BEYOND : Building EGNSS capacitY On EU Neighbouring multimodal Domains (Avrupa Birliğine komşu ülkeler için çok modlu alanlarda EGNSS-Avrupa Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri kapasitesi oluşturulması) Çalıştayı

EGNSS Türkiye Uygulamaları ve Yol Haritası başlığıyla 17-18 Mayıs 2017 tarihlerinde Mövenpick Otel Ankara’da gerçekleşti.

Beyond _event4

Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İtalyan Telespazio firması ve BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Ankara’da Avrupa Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri’(EGNSS)’nin Avrupa’ya komşu coğrafyalarda ve özellikle Türkiye’de kullanımına yönelik uygulama alanlarının ve yol haritasının ele alındığı iki günlük bir çalıştay düzenlediler. Çalıştayda sözkonusu uydu teknolojilerinin Türkiye’de çokmodlu sektörlerdeki hizmet ve uygulamalarının örneklerine de yer verildi.
Çalıştay Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 isimli yenilikçilik programı kapsamında başlayan, Avrupa uydu navigasyon teknolojilerinde kapasite geliştirmeyi amaçlayan ve Avrupa’nın EGNOS ve GALILEO gibi Küresel Navigasyon Uydu Sistemlerinin çok modlu uygulama alanlarında kullanımını hedefleyen BEYOND isimli projenin bir parçası olarak gerçekleştirildi. Bu proje kapsamında analiz edilen coğrafi bölgeler Doğu Avrupa ve Akdeniz olarak seçilmiştir. Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Türkiye de proje kapsamındadır.
2015 yılında başlayan BEYOND projesi Ufuk 2020 programının bir parçası olarak Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan, Avrupa Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri Ajansı (GSA) tarafından yönetilen ve Avrupa Uydu Hizmetleri Sağlayıcısı (ESSP) tarafından koordine edilmektedir. İtalyan Telespazio firması projenin Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz ülkelerine yönelik çalışmaların yürütüldüğü 3000 numaralı iş paketinin lideridir. Proje 2017 yılının Temmuz ayında sonlanacaktır.
Düzenlenen konferans bazı sektörlere özellikle odaklandı : Uydu tabanlı hassas konum belirleme teknolojilerinin karayollarında geçiş ücretlendirmede ve diğer bazı acil durum yönetim hizmetleri kapsamında kullanımı, demir yollarında sinyalizasyon sistemlerinde kullanımı, deniz ulaşımındaki kullanımları, havaalanlarında Apron Yönetim Hizmetlerindeki kullanımları ve bazı diğer konum tabanlı hizmetler uygulamaları bu kapsamda ele alındı. Çalıştay mevcut olan ve Avrupa’da yeniliçi bir şekilde kullanılmaya başlayan uydu tabanlı navigasyon teknolojilerinin detaylarının irdelenmesi için önemli bir fırsat sundu ve Avrupalı ve Türk paydaşların bir araya gelerek gereksinimlerin anlaşılması ve işbirliği fırsatlarının değerlendirilebilmesine yönelik bir platform oluşturdu. Türkiye’nin özellikle çok modlu ulaştırma uygulamalarında ve diğer alanlarda uydu tabanlı navigasyon teknolojilerini gündelik hayatta kullanabilmesine yönelik bir yol haritası da çalıştay kapsamında ele alındı.
Çalıştaya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın farklı Genel Müdürlükleri’nden ve kurumlarından yoğun katılım oldu. Özellikle projenin paydaşı olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve TCDD, TCDD Taşımacılık, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Denizcili ve İç Sular Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kara Yolları Genel Müdürlüğü, PTT, AFAD, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Türksat gibi kurum ve kuruluşlar ile Avrupa Uydu Hizmetleri Sağlayıcısı, Türkiye’deki Üniversitelerden akademisyenler ve araştırmacılar, ve yerli Uzay, Havacılık, Ulaşım ve Konum tabanlı Hizmetler gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalar çalıştaya katılım sağladılar.

Share this post